Eugene Takairangi Photo Team 800 Victoria Street Hamilton NZ
Eugene Takairangi Photo Team 800 Victoria Street Hamilton NZ

Digital file | 2001-02-06-Tuesday © Michael Jeans | archive 1964 – 2014